Contact Us

FL. 1, BLDG. 3, NO.1243, GUANGMING ROAD, TONGXIANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CN-314500 ZHEJIANG, P. R. CHINA.

TEL.:+86 (0) 573 / 8818 0069

FAX:+86 (0) 573 / 8818 0069

WEB : http://www.bz-zj.com.cn

Email : info@bz-china.com.cn

P.C. 314500